Instantanee din timpuil Simpozionului

Instantanee din timpuil vernisajului

© 2013 I SIMPOZIONUL DE ARTE VIZUALE